menj019La Fundació gestiona els serveis complementaris que ofereix l´Associació de pares i familiars de persones amb disminució psíquica "Sant Jordi". Aquests són el menjador i les activitats de piscina i gimnàs.

gimnas009El gimnàs es realitza els dilluns a la tarda a les instal•lacions del Poliesportiu "Can Ricart", de 15.30 a 16.45 hores. L'objectiu principal està centrat en l'assistència i participació a les activitats, fomentant la cohesió grupal i les dinàmiques de grup (autonomia social), i el desenvolupament de l'autonomia personal (dutxar-se, vestir-se i guardar la roba a la bossa) de les persones usuàries.

pisci077La piscina es realitza els dimecres de 15.30 a 17.30 hores, en les instal•lacions del poliesportiu "Can Ricard". L'activitat està a càrrec dels professionals del poliesportiu, on l'objectiu principal son l'assistència i participació, així com el desenvolupament de l'autonomia personal i social, mitjançant l'ús dels vestuaris, les relacions amb els companys i companyes i els desplaçaments, i el foment de l'activitat física com a element de salut.

Per el desenvolupament d´aquestes activitats, la Fundació té contractades tres persones que duen a terme l´espai de menjador, i subvenciona les activitats esportives fent-se càrrec del lloguer dels espais que ens facilita el Poliesportiu "Can Ricart" del barri del Raval de Barcelona.

ISO9001 BN-01

Go to top