Funció del Servei, a quina necessitat respon.

Donar suport a persones que tenen l'interès compartit de viure de forma independent dels seus familiars, i de construir un projecte propi i personal per avançar cap a la vida independent.

Les persones que gaudeixen d’aquest servei de suport, tenen interessos i necessitats de suport diferents, i per això, s’articula un acompanyament personalitzat, respectant la individualitat de cada persona, amb una proposta organitzativa molt flexible, i un sistema de suports, que atent a les necessitats específiques i objectius personals, s’ajusta constantment.

Horari de suport.

De dilluns a les 17:30h a dissabte a les 10:00h.

S’assegura l’acompanyament de persones de suport en la franja horària de les 17:30h a les 8:30h, exceptuant els dissabtes que el suport s’estén fins les 10:00h.

El servei queda tancat en períodes de vacances (Nadal, Setmana Santa i agost).

A petició d’algunes de les persones que se’n beneficien del servei de suport, s’ha ampliat el suport 1 cap de setmana al mes (suport que s’ha pogut oferir gràcies a una Subvenció de La Fundació La Caixa i l’Ajuntament de Barcelona).

LogoObraSocialLaCaixaLogoAjuntamentBarcelona

Model i metodologies de suport.

Per respectar la individualitat de cadascuna, la metodologia que es proposa es basa en la Planificació Centrada en la Persona i el Suport Actiu. Per tant, l’enfoc de l’acompanyament i suport a les persones es basa en la identificació de forma permanent i àgil, dels objectius i fites personals, sense oblidar les necessitats específiques i ajustant  els suports de forma personalitzada permanentment.

Per això és clau planificar i organitzar els suports disponibles (professionals i naturals) de forma que ens permeti assegurar la millor resposta i acompanyament a cadascuna de les persones sense posar en risc la seva seguretat i/o la viabilitat del projecte d’acompanyament a la vida independent.

Així és important la:

  • Identificació de fites i prioritats personals, basada en interessos i somnis de cada persona.

  • Identificació de les principals necessitats de suport, sense perdre de vista les fites personals.

  • Activitats de planificació i organització personal, amb l'elaboració del Pla Personal com a principal eina de suport.

  • Millora de la relació i l’estil de suport per ajustar-los al màxim a cada persona i enfocar el suport en la consecució de resultats personals.

Acompanyament basat en el suport en la vida quotidiana.

  • Activitats del funcionament diari: adequar l’habitació, cuinar, netejar, anar a comprar,...

  • Activitats de cura personal: higiene personal, seguiment mèdic,...

  • Activitats orientades a la cura personal, espais de relaxació, reflexió i/o disminució de l’estrès.

  • Activitats especials (individuals o conjuntes): celebracions, visites o convidar a amics, festivitats,...

  • Activitats de lleure, molt vinculades a les preferències individuals de les persones que hi viuen: activitats organitzades per la comunitat, esportives i culturals, vinculades a serveis comunitaris.

  • Activitats que donin resposta a l’interès d’aprenentatge de nous coneixements o el desenvolupament d’alguna activitat de contribució a la comunitat (voluntariat).

 

ISO9001 BN-01

Go to top